• Érdekmérlegelési dokumentum Adatkezelő jogos érdeke alapján zajló adatkezelésekre

   

  Adatkezelés megnevezése:     Weboldal cookiek kezelése

  Az adatkezelésre vonatkozó Adatkezelő jogos érdeke: Az Adatkezelő jelen adatkezeléssel tudja, jogos érdekeként, a saját weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookiek kezelését megoldani. Ezen cookiek nélkül nem biztosítható a weboldal megfelelő működése.

  Milyen érdekét sérthet az Érintetteknek az adatkezelés? A cookiek az Érintett személyes gépeire töltődnek le a weboldal megtekintése során, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ezen cookiek technológiailag alkalmasak lennének az Érintett böngészési szokásainak megfigyelésére, így a Magánélet szentségéhez fűződő alapjog sérülne, azonban az Adatkezelő jelen cookiek vonatkozásában csak olyan adatokat gyűjt, amely szigorúan a weboldal működéséhez szükséges, mást nem.

   

  Van-e más megoldás az elérni kívánt cél teljesítésére? Nincs más megoldás jelenleg a jogos érdek eléréséhez, mint a Weboldal működéshez szükséges cookiek kezelése.

   

  Az adatkezelés jogszabályi megfelelőségének biztosítására, és az Érintettek jogainak tiszteletben tartására tett lépések:

  • A Weboldal cookeik csak olyan adatot gyűjtenek, mely a weboldal megfelelő működéséhez szükséges. További adatot és az Érintett tevékenység naplózását pedig egyáltalán nem végzi.
  • A cookeik csak annyi ideig maradnak az Érintett gépén, ameddig feltétlen szükségesek. Azt követően automatikusan törlődnek.
  • A cookeik által gyűjtött adatokhoz nem fér hozzá senki, csak a weboldal, és a weboldal fejlesztője, az informatikai támogatást végző személy.

   

  Jelen adatkezelésben a weboldal üzemeltetését és marketing tevékenységét végző informatikai támogató szervezet és az ügyvezető rendelkezik az Érintettek adatainak kezelési jogával.

   

  Jelen érdekmérlegelést elvégeztem az FM Manager Kft. (székhely: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 37. Adatkezelés helyszíne:  megegyezik a székhely címmel, képviseli: Érchegyi Csaba ügyvezető) nevében, és megfelelőnek találtam:

   

   

   

  2020.01.24.                                                                                                                    Érchegyi Csaba